Kopiere «Lens Corrections» fra et bilde over på flere andre bilder